Logopédia BB

Kyjevské námestie 7
974 04 Banská Bystrica
Mobilný telefón: +421 908 938 190
IČO: 37890573
DIČ: 1037352536Informácie o ordinácii Logopédia BB

Ambulancia klinickej logopédie - Mgr. Zuzana Moškurjáková

Klinická logopedická starostlivosť poskytovaná v našej ambulancii je určená pre široké spektrum osôb s rozmanitými poruchami reči. Na našom pracovisku Vám pomôžeme vybrať a poskytnúť tú správnu terapiu.

 

PRACOVNÉ ZAMERANIE:

 • raná intervencia pri deťoch s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • špecificky narušený vývin reči
 • myofunkčné poruchy

 

Ambulancia klinickej logopédie

Poskytuje poradenstvo, diagnostiku a liečbu porúch komunikačnej schopnosti:

 • artikulácie
 • zajakania
 • detskej vývinovej poruchy reči
 • zrýchleného tempa reči
 • oneskoreného vývinu reči
 • hlasu
 • myofunkčné poruchy
 • porúch reči pri rázštepoch
 • porúch reči pri ochoreniach mozgu (cievne mozgové príhody, nádory, zápaly, úrazy, iné neurologické ochorenia postihujúce centrálnu nervovú sústavu)
 • porúch reči pri detskom autizme
 • symptomatických porúch reči (pri postihnutí sluchu, zraku, detskej mozgovej obrne, mentálnej retardácii, ľahkej mozgovej dysfunkcii a pod.)
 • špecifických porúch učenia (porúch čítanej a písanej reči)

 

Viac informácií Vám poskytne Mgr. Zuzana Moškurjáková v ordinácii.

Fotografie a videá

Kontaktné osoby

Mgr. Zuzana Moškurjáková -  Klinický logopéd

Kyjevské námestie 7 

974 04  Banská Bystrica

Kde nás nájdete?